Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

การเรียนรู้อิสลาม

คือการเรียนรู้ศิลป การใช้ชีวิต

หลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐาน

ตารางเรียน นักศึกษาหญิง

วัน / เวลา
10.00 – 11.00
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.30
ทุกวันอาทิตย์
การอบรมความรู้พื้นฐานอิสลาม
การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก
วิชาจริยธรรมอิสลาม
พักรับประทานอาหารและละหมาดดุฮ์ริ
วิชาการเรียนปฏิบัติละหมาด
ทุกวันอาทิตย์
10.00 – 11.00 น. การอบรมความรู้พื้นฐานอิสลาม
11.00 – 12.30 น. การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก
11.00 – 12.30 น. วิชาจริยธรรมอิสลาม
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารและละหมาดดุฮ์ริ
13.30 – 15.30 น. วิชาการเรียนปฏิบัติละหมาด

ตารางเรียน นักศึกษาชาย

วัน / เวลา
10.00 – 11.00
11.00 – 12.30
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
14.00 – 15.30
ทุกวันอาทิตย์
การอบรมความรู้พื้นฐานอิสลาม
การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก
วิชาจริยธรรมอิสลาม
การเรียนปฏิบัติละหมาดและพักรับประทานอาหาร
วิชาการเรียนปฏิบัติละหมาด
ทุกวันอาทิตย์
10.00 – 11.00 น. การอบรมความรู้พื้นฐานอิสลาม
11.00 – 12.30 น. การปฐมนิเทศสำหรับผู้มาครั้งแรก
11.00 – 12.30 น. วิชาจริยธรรมอิสลาม
12.30 – 13.30 น. การเรียนปฏิบัติละหมาด
13.30 – 14.00 น. พักรับประทานอาหาร
14.00 – 15.30 น. การเรียนปฏิบัติละหมาด

บริการของเรา

กิจกรรม ของเรา

หรรษาวิชาการ

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมค่าย

Podcast

ประวัติโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม

มูลนิธิสันติชนมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ความรู้ในหลักการศาสนาอิสลามแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักการศาสนา มูลนิธิสันติชนเปิดสอนมุอัลลัฟเมื่อปี 2529 โดยมีอาจารย์อิสมาแอล วิสุทธิปราณี เป็นผู้สอน ต่อมามีอาจารย์อับดุลฆอนี บริสุทธิ์ มาช่วยสอนอัลกุรอาน เพราะมีผู้ที่มิใช่มุสลิมสนใจ เข้ารับการศึกษาอิสลามเพิ่มจำนวนมากขึ้น
มูลนิธิสันติชนจึงได้จัดทำโครงการอบรมมุอัลลัฟขึ้น เมื่อปี 2537 โดยมีอาจารย์บรรจง บินกาซัน เป็นประธานโครงการและผู้ปฐมนิเทศ  ผู้สอนประวัติศาสตร์และหลักการอิสลามทั่วไป อาจารย์อับดุลฆอนี บริสุทธิ์ สอนวิชาเตาฮีด ฟิกฮ์ และสอนละหมาดชาย  อาจารย์ซัลมา นาคนาวา สอนวิชา อากีดะห์ จริยธรรม สอนละหมาดหญิง และช่วยงานทะเบียนและธุรการให้กับโครงการอบรมมุอัลลัฟ  การอบรมหลักสูตร 4 เดือน
ในปี 2538 มูลนิธิสันติชนได้จัดตั้งชมรมมุอัลลัฟขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการศึกษาและยึดมั่นตามหลักการอิสลาม เป็นการโอบอุ้มช่วยเหลือและฟื้นฟูมุสลิมใหม่ ต่อมาได้แต่งตั้งให้อาจารย์สุไลมาน บุญชม เป็นผู้ช่วยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ในการอบรมมุอัลลัฟ
ปี 2541 คณะกรรมการชมรมมุอัลลัฟ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อชมรมมุอัลลัฟเป็น  “โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม”

วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม

1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดหลักศรัทธาและปฏิบัติ จนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
2. เพื่อพัฒนามุอัลลัฟให้มีความศรัทธามั่นในหลักการอิสลาม และภูมิใจในความเป็นมุสลิม
3. เพื่อรับรองการเป็นมุสลิมให้แก่มุอัลลัฟที่ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม หลังจากผ่านการอบรมแล้ว

โพสต์ ล่าสุด

ติดต่อเรา

เปิดทำการทุกวันอาทิตย์
รับสมัคร เวลา 9:00 น. – 13:00 น.

439 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

063-3311663

6RiZqD)+%I6X-b'|m_n(Ͷ eb e+`vl 2'bqAxz*'mz<^ߺw-ݲ'oj~;D鞞65HvWz{Aȇbv+y^Wz{lȝ첷<^l(wy(wS_ni\h܅c͵쥪ޞhu觱~;˦z{|^r͵͵y(;,vO6׹m+`[|]Xܺh܅\׼]`[]%j
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.