ประวัติศาสตร์อิสลาม

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่01(พื้นฐานประวัติศาสตร์อิสลาม)

พื้นฐานประวัติศาสตร์อิสลามเทป01 บันทึกวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2554 โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านประวัติศาสตร์อิสลาม นับตั้งแต่ก่อนมนุษย์ลงมาบนโลกใบนี้ ไปจนถึงยุคสุดท้ายคือยุคนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เนื้อหาโดยย่อ... ประวัติศาสตร์คือการสืบค้นเรื่องราวในอดีตจากเอกสารหรือวัตถุ ภาษาอาหรับใช้คำทั่วไปว่า تَاريخ คัมภีร์กุรอานใช้คำว่า اَيام الله "วันของอัลลอฮฺ" เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่มีช่วงเวลายาวกว่าประวัติศาสตร์ในความหมายทั่วไป คัมภีร์ คือ วจนะของอัลลอฮฺที่มีมายังมนุษยชาติผ่านทางบรรดานบีและถูกบันทึกไว้เป็นรูปเล่ม คัมภีร์เตารอต (Torah) ถูกประทานแก่นบีมูซา (โมเสส)...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่02(ตอนนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป02_ บันทึกวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม2554 ตอนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ... ตัวละครสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม-มุชริก คือผู้บูชารูปเคารพ/กาฟิรฺ คือผู้ปฏิเสธศรัทธา/มุนาฟิก คือผู้ตลบตะแลง ผู้แสร้งทำเป็นมุสลิม/มุฮาญิรูน คือ มุสลิมผู้อพยพจากนครมักก๊ะฮฺไปยังมะดีนะฮฺ / อันซอรฺ คือ ชาวมะดีนะฮฺที่มารับอิสลามและช่วยเหลือมุสลิมผู้อพยพ/บนีอิสรออีล คือ ลูกหลานของนบียะกู๊บ / อะฮฺลุลกิตาบ คือ ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอาน จงนึกถึงเมื่อตอนที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้กล่าวกับมลาอิก๊ะฮฺว่า "ฉันจะแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหน้าแผ่นดิน" บรรดามลาอิก๊ะฮฺได้ทูลว่า "พระองค์จะทรงตั้งผู้ที่จะก่อความเสียหายและหลั่งเลือดกันในแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งๆที่เรากล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และเทิดทูนความบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเวลา"...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่03(ตอนนบีอาดัมและนบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป03_ บันทึกวันอาทิตย­์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 ตอนนบีอาดัมและนบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ...พระองค์ได้กล่าวแก่มลาอิก๊ะฮฺว่า "จงก้มกราบต่ออาดัม" มลาอิก๊ะฮฺทั้งหมดจึงได้ก้มกราบ นอกจากอิบลีสที่ปฏิเสธไม่ยอมทำตาม มันยโสโอหังและเป็นผู้ปฏิเสธ (กุรอาน 2.34) พระองค์จึงตรัสว่า "อะไรที่ขัดขวางเจ้ามิให้กราบเมื่อฉันสั่งเจ้า ?" มันตอบว่า "ฉันดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างฉันจากไฟ และพระองค์ทรงสร้างเขามาจากดิน" (กุรอาน 7.12) พระองค์ตรัสว่า "ดังนั้น จงลงไปจากที่นี่ เพราะที่นี่มิใช่ที่สำหรับเจ้าที่จะมาทำโอหัง...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่04(ตอนนบีฮูดและนบีซอลิหฺ อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป04 บันทึกวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2554 ตอนนบีฮูดและนบีซอลิหฺ อะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านประวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ... "บรรดาศาสนทูตคือผู้ถูกส่งมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือน ทั้งนี้เพื่อที่ว่าหลังจากการมาของศาสนทูตเหล่านี้แล้ว มนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างต่ออัลลอฮฺ แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอำนาจยิ่ง ผู้ทรงปรีชาญาณเสมอ" (กุรอาน 4:165) นบี คือ ผู้บอกข่าว ผู้ตักเตือน รอซูล คือ ผู้นำสาส์น ผู้ได้รับคัมภีร์ รอซูลุลลอฮฺ คือ...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่05(ตอนนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป05 บันทึกวันอาทิตย­­์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 ตอนนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม โดยอ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­­­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ... ประวัติย่อของนบีอิบรอฮีม - เกิดในเมืองอูร์ ในอิรักปัจจุบัน- คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าบิดาชื่ออาซัรฺ - ต่อต้านการบูชารูปปั้นตั้งแต่เด็กและทำลายรูปปั้นจนถูกเผาทั้งเป็น- อัลลอฮฺช่วยให้รอดจากกองไฟ และได้อพยพออกจากเมืองพร้อมกับลูฏ- แต่งงานกับนางซาเราะฮฺ แต่ไม่มีบุตร จึงแต่งงานใหม่กับนางฮาญัรฺ - มีลูกคนแรกกับนางฮาญัรฺ ชื่อ อิสมาอีล และพาทั้งสองไปไว้ที่อารเบีย สร้างก๊ะอฺบ๊ะฮฺตามคำบัญชาของอัลลอฮฺ -...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่06(ตอนนบีลูฏ นบีอิสมาอีลและนบีอิสหาก อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป06 บันทึกวันอาทิตย­­­์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 ตอนนบีลูฏ นบีอิสมาอีลและนบีอิสหาก อะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน ณ รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­­­­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ...พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า "เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า(ปฐมกาล 12.1-3) / นบีลูฏเชิญชวนสู่การศรัทธาและห้ามปรามความชั่ว "หมู่ชนของลูฏก็ปฏิเสธรอซูล......ลูฏได้กล่าวแก่พวกเขาว่า...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่07(ตอนนบียุซูฟ อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป07 บันทึกวันอาทิตย­­­­์ที่ 11 กันยายน 2554 ตอนนบียุซูฟ อะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­­­­­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ..เรื่องราวของนบียะกู๊บบางตอนในคัมภีร์ไบเบิลและที่มาของคำว่าอิสราเอล" มีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับยาโคบจนเวลารุ่งสาง.........ข้อต่อตะโพกของยาโคบก็เคล็ด...บุรุษผู้นั้นถามยาโคบว่า "เจ้าชื่ออะไร?" ยาโคบตอบว่า "ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ" บุรุษนั้นจึงว่า "เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะเรียกว่าอิสราเอล เพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะ" ยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่า "ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไร" แต่บุรุษนั้นกล่าวว่า "เหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา?"....ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เขาเดินโขยกเขยกเพราะเจ็บตะโพก เหตุฉะนี้คนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่ตะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตะโพกนั้นจนทุกวันนี้ เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส็นเอ็นที่ตะโพก (ปฐมกาล 32.22-32) / "เราจะเล่าเรื่องราวและความจริงแก่เจ้า (มุฮัมมัด)...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่08(ตอนนบีมูซา อะลัยฮิสสลามครั้งที่1)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป08 บันทึกวันอาทิตย­­­­­์ที่ 18 กันยายน 2554 ตอนนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ครั้งที่1 โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ เนื้อหาโดยย่อ..ชื่อของนบีมูซาถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอาน 136 ครั้ง ใน34ซูเราะฮฺ ทั้งในซูเราะฮฺที่ถูกประทานในมักก๊ะฮฺและในนครมะดีนะฮฺ วัตถุประสงค์ของการประทานเรื่องราวของนบีมูซาก็เพื่อ- เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยืนยันว่านบีมุฮัมมัดมาจากอัลลอฮฺ- ตักเตือนและเปิดโปงพฤติกรรมของพวกบนีอิสรออีล- เป็นกำลังใจและบทเรียนแก่บรรดามุสลิมและมนุษยชาติทั้งหมดโมเสส เกิดในเมืองโกเชน อียิปต์ตอนล่าง ภาษาฮิบรู แปลว่า เอาออกมา โมเสสถูกเอาออกมาจากตะกร้าที่ลอยน้ำ ท่านเป็นผู้ที่เอาพวกบนีอิสรออีลออกมาจากอียิปต์ อัลลอฮฺทรงเตือนพวกบนีอิสรออีลว่า"โอ้ วงศ์วานอิสรออีลเอ๋ย จงรำลึกถึงความโปรดปรานที่ฉันได้ประทานแก่พวกสูเจ้า...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่09(ตอนนบีมูซา อะลัยฮิสสลามครั้งที่2)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป09 บันทึกวันอาทิตย­­­­­­์ที่ 25 กันยายน 2554 ตอนนบีมูซา อะลัยฮิสสลามครั้งที่2 โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ เนื้อหาโดยย่อ..นบีมูซาหนีออกจากอียิปต์มายังดินแดนชาวมัดยัน เมื่อเขามาถึงบ่อน้ำแห่งมัดยัน เขาได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังให้น้ำสัตว์เลี้ยงอยู่ และนอกจากคนพวกนี้แล้ว เขายังเห็นหญิงสองคนยืนคุมสัตว์เลี้ยงของพวกนางอยู่ข้างหลัง เขาได้ถามว่า "พวกเธอทั้งสองกังวลอะไรอยู่หรือ ?" ทั้งสองจึงได้กล่าวว่า "เราไม่สามารถให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงของเราได้จนกว่าคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นจะเอาสัตว์เลี้ยงของเขาออกไป และพ่อของเราก็เป็นคนแก่มากแล้ว"ดังนั้น มูซาจึงได้ให้น้ำฝูงสัตว์แทนนางทั้งสอง หลังจากนั้น เขาก็หันไปหาสถานที่ร่มแห่งหนึ่งและกล่าวว่า " ข้าแต่พระผู้อภิบาล ฉันต้องการสิ่งดีใดๆก็ได้ที่พระองค์จะประทานแก่ฉัน" (กุรอาน 28:23-24) หลังจากนั้น...

Read More

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่10(ตอนนบีดาวูด อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป10 บันทึกวันอาทิตย­­­­­­์ที่ 2 ตุลาคม 2554 ตอนนบีดาวูด อะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน เนื้อหาโดยย่อ...วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมุฮัมมัดมาจากอัลลอฮฺ เพื่อเป็นการแก้ไขประวัติของนบีคนก่อนๆที่ถูกบิดเบือน เพื่อเป็นข้อตักเตือนแก่พวกบนีอิสรออีลและมุสลิม / อัลลอฮฺยืนยันการประทานคัมภีร์ษะบูรฺแก่นบีดาวูด(โอ้มุฮัมมัด)เราได้วะฮีย์แก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้วะฮีย์แก่นูฮฺและบรรดานบีอื่นๆหลังจากเขา และเราได้วะฮีย์แก่อิบรอฮีม อิสมาอีล อิสฮาก ยะกู๊บและวงศ์วานของเขาและอีซา อัยยูบ ยูนุส ฮารูน สุลัยมานและเราได้ประทานคัมภีร์ษะบูรฺแก่ดาวูด (กุรอาน 4:163) พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและเราได้เลือกนบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคน และเราได้ให้ษะบูรฺแก่ดาวูด (กุรอาน 17:55) เราได้ให้ความโปรดปรานจากเราแก่ดาวูด โอ้ภูเขาและนกเอ๋ย...

Read More

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.