Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โดย มุซัมมิล ซิดดีกี
บรรจง บินกาซัน แปล
การปฏิบัตินมาซเป็นคำบัญชาของอัลลอฮฺ เป็นเสาหลักสำคัญที่สุดของอิสลาม เป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธา การนมาซมิใช่ทางเลือก หากแต่เป็นหน้าที่ มิใช่ครั้งหนึ่งหรือสองสามครั้งในสัปดาห์ แต่จะต้องปฏิบัติวันละห้าเวลา บรรดานบีทั้งหลายล้วนบอกให้ผู้คนของท่านปฏิบัตินมาซและอิสลามถือว่าการนมาซเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศาสนา

“จงรักษาการนมาซของสูเจ้า โดยเฉพาะการนมาซตรงกลาง และจงยืนต่อหน้าอัลลอฮฺดังบ่าวที่นอบน้อมด้วยความภักดี” (กุรอาน 2:238)

“จงนมาซตั้งแต่ดวงตะวันคล้อยไปจนถึงความมืดของกลางคืน และจงอ่าน        กุรอานในยามรุ่งอรุณ เพราะการอ่านกุรอานในยามรุ่งอรุณจะเป็นพยาน นอกจากนี้แล้ว จงนมาซตะฮัจญุดในยามกลางคืน นี่เป็นการนมาซเพิ่มเติมสำหรับเจ้า ทั้งนี้เพื่อที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะได้ยกย่องเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ” (กุรอาน 17:78 -80)

“และจงดำรงนมาซในช่วงท้ายของวันและในยามต้นของกลางคืน แท้จริง ความดีจะช่วยขจัดความชั่ว นี่คือข้อตักเตือนสำหรับผู้ที่ระลึกถึงอัลลอฮฺ” (กุรอาน 11:114)

การนมาซด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจจะช่วยผู้ปฏิบัตินมาซให้เข้าสวรรค์ในโลกหน้าและมันเป็นกุญแจไขไปสู่ความดีทุกอย่าง ความจริงแล้ว ประโยชน์ของการนมาซนั้นมีมากมาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ทั้งในด้านวิญญาณ ด้านศีลธรรม ด้านกายภาพ และส่งผลดีถึงบุคคลและสังคม

การนมาซเป็นสายสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเรากับพระเจ้า ถ้าหากท่านรักอัลลอฮฺและต้องการให้อัลลอฮฺทรงรักท่าน ก็ขอให้รู้ว่าการนมาซคือสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺทรงรักท่าน ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “สิ่งที่ทำให้ฉันเบิกบานใจก็คือการนมาซ” ท่านเคยสั่งบิลาลให้อะซาน(ประกาศ)เรียกคนมานมาซว่า “บิลาล ทำให้เราเบิกบานใจด้วยการนมาซหน่อยซิ” ท่านนบีเคยใช้เวลานานในการนมาซตอนกลางคืน บางครั้ง ท่านเคยใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของกลางคืนไปกับการนมาซและบางครั้งก็ใช้เวลาถึงครึ่งคืนหรือมากกว่านั้นก็มี เพราะท่านมีความสุขอยู่กับการนมาซซึ่งทำให้หัวใจของท่านเบิกบานและผ่องแผ้ว

การนมาซทำให้เราได้รับการตอบแทนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า โครงสร้างทั้งหมดของการนมาซก็สวยงามและน่าสนใจจนไม่มีการแสดงความเคารพสักการะในศาสนาใดๆสามารถมาเทียบได้ การนมาซมิใช่เป็นแค่เพียงการอ่านหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายเท่านั้น แต่ทุกส่วนของชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิด จิตวิญญาณและร่างกายจะมีส่วนร่วมกันอย่างกลมกลืนในระหว่างการนมาซ

การนมาซสามรถปฏิบัติตามลำพังเป็นการส่วนตัวหรือจะทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะทำในที่ส่วนตัวหรือจะทำในที่สาธารณะก็ได้ ถ้าเราปฏิบัตินมาซอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการนมาซ ทุกสิ่งในชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะดีเพราะเราจะใช้ชีวิตด้วยความสำนึกถึงพระองค์อยู่เสมอ ความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัว กับผู้ร่วมงาน กับเพื่อนบ้าน กับทุกคนและทุกสิ่งก็จะพลอยดีไปด้วย

การเตรียมตัวนมาซด้วยการชำระล้างบางส่วนของร่างกายไม่เพียงแต่จะทำให้อวัยวะที่ถูกชำระล้างมีความสะอาดหมดจดสดชื่นเท่านั้น แต่มันยังเป็นการทำให้เราสะอาดหมดจดจากบาปวันละห้าครั้งด้วย อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าการนมาซจะช่วยขจัดความชั่วช้าลามกต่างๆให้หมดไป

“จงอ่านสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากคัมภีร์และจงดำรงนมาซ แท้จริง การนมาซจะยับยั้งจากความลามกและการกระทำที่ชั่วช้า และการระลึกถึงอัลลอฮฺนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อัลลอฮฺทรงรู้ดีถึงสิ่งที่สูเจ้าทำ” (กุรอาน 29:45)

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้ถูกบอกไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าบรรดาผู้ดำรงนมาซอยู่เป็นประจำนั้นจะไม่ประสบกับความหวาดวิตกหรือความกังวลเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากด้วย อัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ซึ่งมีความหมายว่า :

“แท้จริง มนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่อดทน เมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับเขา เขาก็กลัดกลุ้มตีโพยตีพาย แต่เมื่อความดีมาประสบแก่เขา  เขาก็กลายเป็นผู้ตระหนี่นอกจากบรรดาผู้ทำนมาซ” (กุรอาน 70:19-23)

ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการนมาซทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺได้ทรงบอกไว้ในคัมภีร์กุรอานซึ่งมีความหมายว่า :-

“แน่นอน ความสำเร็จที่แท้จริงเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัตินมาซด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ผู้ที่หลีกห่างจากสิ่งไร้สาระทั้งหลาย ผู้ใช้จ่ายซะกาตของพวกเขาไปในทางที่เหมาะสม ผู้ที่ปกป้องรักษาสิ่งอันพึงสงวนของตัวเอง….ผู้รักษาการนมาซของพวกเขาอย่างเข้มงวด  พวกเขาเหล่านี้คือทายาทที่จะได้รับมรดกแห่งสวรรค์และพวกเขาจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดไป” (กุรอาน 23 : 1 -11)

 

ผลดีของการนมาซในชีวิตประจำวัน

การนมาซจำเป็นต้องมีความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าและสถานที่สำหรับการนมาซ ดังนั้น คนที่นมาซเป็นประจำก็จะมีเสื้อผ้า ร่างกายและสภาพแวดล้อมที่สะอาด นอกจากนี้แล้ว การนมาซยังต้องทำในเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้  ดังนั้น การนมาซจะทำให้ผู้นมาซจะได้รับการปลูกฝังความรู้สึกถึงเรื่องความตรงต่อเวลาและเห็นคุณค่าของเวลา

ในการนมาซ มุสลิมจะต้องยืนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเผ่าพันธุ์ สีผิว ฐานะทางการเงินหรือตำแหน่งทางการเมือง ผู้ทำนมาซร่วมกันจึงได้เห็นถึงแนวความคิดเรื่องความเสมอภาค ความสมานฉันท์และความเป็นพี่น้องกัน ในการนมาซร่วมกัน ผู้นมาซจะต้องยืนอยู่หลังอิมาม(ผู้นำนมาซ)และต้องปฏิบัติตามอิมาม นี่คือการฝึกวินัย ความมีระเบียบและการจัดองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น หากอิมามทำผิดในระหว่างการปฏิบัตินมาซ ผู้ที่อยู่ข้างหลังก็สามารถตักเตือนได้(ด้วยการกล่าวว่า “ซุบฮานัลลอฮฺ”) นี่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย

ดังนั้น ขอให้เรานมาซเป็นประจำและนมาซอย่างด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อที่ผลดีและความสวยงามของการนมาซจะได้สะท้อนออกมาจากชีวิตของเรา

มุอาซ สาวกคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดได้รายงานว่า “วันหนึ่ง ท่านนบีได้จับมือฉันและกล่าวว่า ‘ ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ฉันรักท่าน ดังนั้น ฉันจึงขอแนะทำท่าน มุอาซ หลังนมาซแล้ว อย่าลืมกล่าวคำต่อไปนี้ : โอ้ อัลลอฮฺ โปรดทรงช่วยฉันให้รำลึกถึงพระองค์ ให้ขอบคุณพระองค์และเคารพสักการะพระองค์ในลักษณะที่ดีที่สุด’” (บันทึกโดยอันนะวะวี)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
%d bloggers like this: